การเอาเปรียบของ Dtac

ทั่วไป

Dtac ส่ง sms ขายของมาทุกวัน ยกเลิกไม่ได้…

ลองกด*137 ซึ่งปกติใช้ยกเลิก sms … แต่ก็ไม่มีให้ยกเลิกโฆษณาจาก Dtac

แปลว่า ผู้บริโภคต้องทนรับการแจ้งเตือน sms ขายของจาก Dtac โดยจำใจ วันละ 1-2 รอบ ทุกๆวัน อย่างนั้นหรือ!!!

แน่นอนว่ามีแอพบล็อก sms แต่ทำไมผู้ใช้ Dtac ต้องโหลดมาให้รกเครื่อง….